Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Германия

Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Германия 31.1.2007 г.
До 9 март 2007 г. бюрата по труда в цялата страна ще приемат документи на кандидати за работа в Германия по условията на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания, подписана на 04.02.1992 г.
Пълен текст
22.1.2007 г.
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА НАБИРА ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ ЗА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ
От днес, 22 януари 2007 г., в бюрата по труда в цялата страна се приемат документи за кандидатстване за работа в Германия в областта на хотелиерството и ресторантьорството, както и за домашни помощници за полагане на грижи за възрастни хора по условията на Споразумението между АЗ и Федералната агенция по труда на ФРГ за посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството и в домакинства с лица, нуждаещи се от грижи във ФРГ, подписано на 17.06.2005 г.