Българското гражданство след членството в ЕС

bg-abСлед присъединяването на България към Европейския съюз кандидатстването и придобиването на българско гражданство от граждани на трети страни получава все по-голяма актуалност. От 1 януари 2007 г. българските граждани се ползват неограничено от фундаменталните свободи в Европейската общност, сред които е и свободата на движение на хора.
С членството на България в ЕС може да бъде обяснен засиленият напоследък интерес на граждани на трети страни да получат българско гражданство предимно на основание техния български произход или българското гражданство на единия от родителите им. Така придобиването на българско гражданство се възприема като допълнителна възможност за избягване ограниченията на Регламент №539/2001 (относно това гражданите на кои трети страни могат да прекосяват външните граници на съюза без виза и за кои граждани това е непременно задължително), тъй като след придобиването на българско гражданство ограниченията на мобилността в рамките на общността автоматично отпадат.