Живков е поел цялата отговорност за преименуването

Bir Bulgar faşistin düşündükleri.
Бончо Асенов, преподавател в Нов български университет:
Живков е поел цялата отговорност
за преименуването
– Г-н Асенов, кой според Вас е истинският виновник за т.нар. възродителен процес?
– Генезисът на “възродителния процес” трябва да се търси в нещастната съдба на българския народ през вековете. Една част от българите са насилствено ислямизирани, а някои и направо турцизирани. В основата на процеса е опитът на по-голямата част да се върнат към своя корен онези, които са се отчуждили от тях. След Освобождението асимилационният процес продължава в резултат на действието на една много по-силна съседна държава, каквато е Турция. България прави няколко опита за приобщаването на българските турци: след Освобождението – чрез православната вяра; през 1912 г. – чрез покръстването им; през 1944 г. – чрез промяната на имената /действието на “Родопа”/ и след това – 1962 г. – в Благоевград , 1970 г. – в Родопите. През 1985 г. се проведе “възродителният процес” на турското население в Кърджали, Шумен, Хасково и други места. Така че това не е еднократен акт, а действително процес, който не е хрумнал случайно на Тодор Живков: дайте сега да променим имената и да разрешим проблема с българските турци. Смятам, че не е правилно сега да се извиняват от името на целия български народ за “възродителния процес” или пък обвинявайки само комунистическата партия. Промяната на имената е някакъв опит за самосъхранение на нацията. Инстинкт за самосъхранение, който се обажда през вековете. Не бива да сме толкова крайни и да обвиняваме целия български народ.