Изплащане на пенсии, отпуснати по международен договор на лица, постоянно или продължително пребиваващи в Република България Раздел 9

Раздел IX
Изплащане на пенсии, отпуснати по международен договор на лица, постоянно или продължително пребиваващи в Република България
Чл. 83. (1) Пенсии, отпуснати по международни договори, на български граждани, както и на чужди граждани, постоянно или продължително пребиваващи в Република България, се изплащат от НОИ на основание на разпореждане съгласно чл. 98, ал. 1 КЗОО.
(2) Изплащането на пенсиите по ал. 1 се извършва:
с пенсионен запис;
по банкова сметка на лицето, открита в банка съгласно чл. 29 КЗОО;
с известие и за сметка на чуждестранния осигурителен институт.