Михаил Иванов: ДПС издържа изпитите на властта

Михаил Иванов е роден през 1943 г. Бил е ст. н. с. в Института за ядрени изследвания към БАН. Д-р на физическите науки. Съветник на президента Желев (1990-1997 г.) по национално-етническите въпроси и вероизповеданията. Основател е на Комитета за национално помирение (1990) и на Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. От октомври 2001 е секретар на НСЕДВ към МС.
Турците са интегрирани политически, но не и икономически, твърди секретарят на Националния съвет по етнически и демографски въпроси към МС
Веселин Стойнев
– Г-н Иванов, можем ли да кажем, че българските турци участват пълноправно в политическия живот у нас – не само като избиратели, а и като избираеми?
– Мисля, че що се отнася до политическата интеграция, турците са напълно приети в нашето общество. Ето сега имаме и двама министри турци в правителството. Само преди десетина години това би било немислимо. Днес Неждет Моллов и Мехмед Дикме са приети от всички като министри на цялата държава, на цялата нация.