Прекаленото доверие помага на мошениците

Проверката е единствената форма на доверие при сделки с недвижими имоти. В 90% от случаите на измами жертвите са помогнали на измамниците с доверието си. Затова най-лесно е срещу 1 лев да проверите в Службата по вписвания кой е действителният собственик на харесания от вас имот. Оттам може да посетите “Топлофикация”, общинските, данъчните и техническите служби. За да сте сигурни, че всичко е чисто, нека изводът от документите бъде направен от адвокат.
Когато купувате жилище, превеждайте парите по банков път с условие да се освободят след вписването ви в нотариалния акт. Оригиналните документи не трябва да се предоставят на никого. На посредниците може да оставите копие от скицата на имота или сведение за документа с описание на имота. Копие от нотариалния акт се оставя само на адвокат или на нотариус.