Тук можете да намерите полезна информация за количествата стоки и парични средства, които можете да внесете или изнесете от страната.

Информация за пътниците, преминаващи през територията на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, основни правила и разпоредби – 21.02.2005
Уважаеми пътници,
Агенция “Митници” има удоволствието да Ви поздрави и да Ви пожелае приятно пътуване.
За да бъде то безпрепятствено, моля, запознайте се с изложената по-долу информация относно изискванията на българското законодателство.
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за митниците при всяко пътуване всеки отделен пътник има право да внесе без заплащане на мита, такси с равностоен ефект и данък върху добавената стойност известно количество придобити в чужбина стоки, както и стоки до опредеделена стойност.
Количествените норми за безмитен внос са следните:
Всеки пътник над 16 години може да внесе безмитно: