Условия за влизане, пребиваване и работа за български граждани в ЕС (5)

Публикуваме информация за влизане, пребиваване и работа за български граждани в държавите членки на ЕС: Испания, Великобритания, Люксембург.
Испания: Българските граждани, пътуващи за Испания с цел туризъм, бизнес, краткосрочни командировки, не се нуждаят от входна виза за пребиваване до 90 дни, за период от 6 месеца. За престой над 90 дни следва да се снабдите с виза от посолството на Испания в София на адрес:
Сoфия – 1504
Ул. “Шейново”, Nо 27
Тел. 02/943 30 32; 02/943 30 34; 02/943 36 20; 946 12 09
Факс: 02/946 12 01
раб. време от 08.00 до 15.30 часа
За пътуването е необходимо да притежавате паспорт с валидност най-малко шест месеца към датата на влизане в страната, документ доказващ целта и условията на посещението ви в Испания, медицинска застраховка, наличие на достатъчно финансови средства за времето на престоя, както и за обратното връщане или за транзитното преминаване към трета страна. Минималният размер на средствата, с които трябва да разполагате, или да докажете, че имате, е евровата равностойност на 5000 песети, умножени по предвидените дни престой и броя членове на семейството, пътуващи с титуляра.