Bulgaristan Türkleri 1

Koca Balkan’nın iki yanındaki iki büyük bölgenin dağlık ve ovalık yörelerinde yaşıyan Türkler,o asırlık görkemli günlerden kalma olan bu insanlar yaşadıkları asırlık alışkanlıkları içinde sürdürdükleri töresel yaşamlarını,yüzyirmi yıldan beri süre gelen acımasızca ve sürekli baskılardan hiç bir baskı silememiştir.İşlerine sinmiş olan o iyilikçi büyük alçak gönüllükleri yüneticilerden hiç kimseyi rahatsız etmemiştir.Çünkü o almaya değil, hep vermeye, her türlü özveriyi göstermeye kendini töresel yaşamı içinde alıştırmıştır.
Prof. Dr. Ahmet Merdivenci
Komşu Bulgaristan’da, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma büyük bir Türk azınlığı vardır. Türkiye sınırları dışında, İmparatorluktan miras, en büyük Türk kitlesi bugün Bulgaristan’da yaşar. Bu kitle, asla küçümsenemeyecek, ihmal edilmeyecek ve  vazgeçilmeyecek bir Türk varlığıdır.