Българското гражданство след членството в ЕС

bg-abСлед присъединяването на България към Европейския съюз кандидатстването и придобиването на българско гражданство от граждани на трети страни получава все по-голяма актуалност. От 1 януари 2007 г. българските граждани се ползват неограничено от фундаменталните свободи в Европейската общност, сред които е и свободата на движение на хора.
С членството на България в ЕС може да бъде обяснен засиленият напоследък интерес на граждани на трети страни да получат българско гражданство предимно на основание техния български произход или българското гражданство на единия от родителите им. Така придобиването на българско гражданство се възприема като допълнителна възможност за избягване ограниченията на Регламент №539/2001 (относно това гражданите на кои трети страни могат да прекосяват външните граници на съюза без виза и за кои граждани това е непременно задължително), тъй като след придобиването на българско гражданство ограниченията на мобилността в рамките на общността автоматично отпадат.

Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Германия

Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Германия 31.1.2007 г.
До 9 март 2007 г. бюрата по труда в цялата страна ще приемат документи на кандидати за работа в Германия по условията на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания, подписана на 04.02.1992 г.
Пълен текст
22.1.2007 г.
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА НАБИРА ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ ЗА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ
От днес, 22 януари 2007 г., в бюрата по труда в цялата страна се приемат документи за кандидатстване за работа в Германия в областта на хотелиерството и ресторантьорството, както и за домашни помощници за полагане на грижи за възрастни хора по условията на Споразумението между АЗ и Федералната агенция по труда на ФРГ за посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството и в домакинства с лица, нуждаещи се от грижи във ФРГ, подписано на 17.06.2005 г.

Стоки до 430 евро от трети страни ще могат да се внасят догодина, без да се облагат, след като страната ни стане член на ЕС.

Стоки до 430 евро от трети страни ще могат да се внасят догодина, без да се облагат, след като страната ни стане член на ЕС.
Това решиха вчера министрите на финансите от общността, на чието заседание участва и министър Пламен Орешарски.
Границата от 430 евро е валидна за пътниците, които ползват самолет. При пресичане на сухопътна граница сумата е 300 евро.
Запазва се обаче ограничението да се внасят 1 стек цигари, 1 л твърд алкохол, което и в момента съществува. Има промяна за количеството бира и вино. За първи път се въвежда лимит от 16 л за бирата, а за виното той се увеличава от 2 на 4 л.
На държавите – членки на ЕС, се дава възможност да ограничат количеството цигари, което ще се внася без мита, ДДС и акцизи, само до 2 кутии.

Тук можете да намерите полезна информация за количествата стоки и парични средства, които можете да внесете или изнесете от страната.

Информация за пътниците, преминаващи през територията на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, основни правила и разпоредби – 21.02.2005
Уважаеми пътници,
Агенция “Митници” има удоволствието да Ви поздрави и да Ви пожелае приятно пътуване.
За да бъде то безпрепятствено, моля, запознайте се с изложената по-долу информация относно изискванията на българското законодателство.
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за митниците при всяко пътуване всеки отделен пътник има право да внесе без заплащане на мита, такси с равностоен ефект и данък върху добавената стойност известно количество придобити в чужбина стоки, както и стоки до опредеделена стойност.
Количествените норми за безмитен внос са следните:
Всеки пътник над 16 години може да внесе безмитно:

Изплащане на пенсии, отпуснати по международен договор на лица, постоянно или продължително пребиваващи в Република България Раздел 9

Раздел IX
Изплащане на пенсии, отпуснати по международен договор на лица, постоянно или продължително пребиваващи в Република България
Чл. 83. (1) Пенсии, отпуснати по международни договори, на български граждани, както и на чужди граждани, постоянно или продължително пребиваващи в Република България, се изплащат от НОИ на основание на разпореждане съгласно чл. 98, ал. 1 КЗОО.
(2) Изплащането на пенсиите по ал. 1 се извършва:
с пенсионен запис;
по банкова сметка на лицето, открита в банка съгласно чл. 29 КЗОО;
с известие и за сметка на чуждестранния осигурителен институт.