Doç. Dr. Hayriye YENİSOY – ÖZGEÇMİŞ

Hayriye YENİSOYÖĞRENİM VE UZMANLIK:
1948 – 1952 : Bulgar lisesinden mezun oldu.
1952 – 1956 : Sofya Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu.
1961 – 1967 : Sofya Üniversitesi Slav Dilleri Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu.
1970’te Bakü Devlet Üniversitesinde ihtisas yaptı.
1987’de Bulgar Bilimler Akademisinde doçent seçildi.
1996’da Azerbaycan Bilimler Akademisi Dilcilik Enstitüsünde doktora savundu.
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:
1956 – 1959: Kırcaali Türk Öğretmen Enstitüsünde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı (Mecburi hizmet)
1959 -1964 : Eski Zağra (Stara Zagora ) Öğretmen Uzmanlaşma ve Yetkinleşme Enstitüsünde “Türk Okulları” Kürsü Başkanlığı yaptı.
1964 – 1985 : Sınav kazanarak Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümünde öğretim görevlisi ve başasistan olarak çalıştı.
1985 – 1990 : Bulgar Bilimler Akademisi Balkanoloji Enstitüsü “Balkan Halklarının Etnogengüistik ve Etnokültür Sorunları” Bölümünde çalıştı.
1991 – 1998 : Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
1998’de Muğla Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Doçent olarak çalışmaya başladı ve halen de burada çalışmaktadır. Uluslar arası Sosyo-Lengüistler Derneği üyesidir ve sempozyumlarına bildirileri ile katılmaktadır.