ŞAKİR ZÜMRE

SAVUNMA SANAYİİMİZİN ÇILGIN TÜRK’Ü:ŞAKİR ZÜMRE!…
Uçak Bombaları Yaptık, Yabancılara Sattık…
Savunma sanayi alanında üretim yapan, Türkiye’nin ilk ve en büyük özel sektör fabrikasının temelleri 1925 yılında İstanbul, Haliç’te atıldı. Fabrika, Türk girişimci Şakir Zümre tarafından ve tamamı yerli sermaye ile kuruldu.
Fabrikanın kurucusu Şakir Zümre, 1885 Varna doğumludur. Bulgaristan’daki Türkler içinde Avrupa”a eğitim görebilme olanağı bulan ilk Türk gençlerden biridir. Varna”a ilk ve ortaokulu bitirdikten sonra lise ve yüksek eğitimini Cenevre”e tamamladı. 1908’e Cenevre”e hukuk fakültesinden mezun oldu. Birinci Dünya Savaşı”da, Varna Türk milletvekili olarak Bulgar Parlamentosu’da bulundu. Ve o yıllarda Sofya”a görevli bulunan, Türk Askeri Ataşe, Yarbay Mustafa Kemal Bey (Atatürk) ile yakın arkadaşlık kurdu.
Şakir Zümre ile Atatürk arasında Sofya’da başlayan yakın arkadaşlık ve dostluk, Türkiye’nin Ulusal Bağımsızlık Savaşı yıllarında da artarak devam etti. Mareşal Fevzi Çakmak’ı’ yakın akrabası olan Şakir Zümre, Anadolu’da bağımsızlık savaşı veren ulusal güçlere, yurt dışından silah ve cephane göndererek, imalat-ı Harbiye” konusunda uzman, usta ve teknisyen bularak hizmet etti. Bu hizmetlerinin karşılığında TBMM tarafından İstiklâl Madalyası ile ödüllendirildi.